Casestudy: GCP’s Medische Vertaling

Overzicht:

Onze opdrachtgever is een toonaangevende organisatie die klinisch onderzoek in verschillende delen van de wereld. De onderzoeken worden gefaseerd en uitgevoerd en lopen gedurende meerdere jaren. Als voorkeursleverancier vertalen we regelmatig verschillende soorten patiëntenbijsluiters, protocollen en formulieren voor geïnformeerde toestemming.

We zijn inmiddels al vijf jaar de vaste partner van onze opdrachtgever. Over het algemeen zijn de taalcombinaties waarvoor onze hulp wordt ingeroepen Engels naar Russisch, Engels naar Hebreeuws en Engels naar Arabisch.

Project Requirements

De projectvereisten:

We kregen de opdracht om een tekst te vertalen en lokaliseren voor een nieuw apparaat voor klinische procedures dat in verschillende landen zal worden gebruikt. We moesten de tekst in tien talen vertalen.

Het nieuwe apparaat moest in elk van deze tien landen door de regelgevende instanties worden goedgekeurd. We stelden daarom een plan op voor hoe we de vertalingen konden perfectioneren om probleemloos aan deze eisen te voldoen.

De tekst voor de software waarvan het apparaat gebruik maakt, moest eerst worden vertaald en vervolgens worden proefgelezen om er zeker van te zijn dat de vertaling de brontekst tot in de puntjes weerspiegelde. Toen deze stap was voltooid, moesten we er een derde partij bij betrekken om nog een extra taalkundige QA-controle uit te voeren. Zo konden we de kans op taalkundige problemen met de vertaling uitsluiten.

Pas nadat dit was afgerond, konden we verdergaan met het lokaliseren van de tekst en niet te vergeten, het testen van de software met behulp van QA.

Challenges-GCPs Medical Translation

De uitdagingen:

Het nieuwe apparaat moest aan alle wettelijke eisen voldoen, anders zou het gewoonweg niet op de markt worden toegelaten. We begrepen dat er veel op het spel stond en we waren klaar om de uitdaging aan te gaan.

Vanwege het bestandsformaat dat voor de software werd gebruikt , hadden we te maken met meer dan 100 losse bestanden die vroegen om een perfecte onderlinge consistentie. Dit was zeker niet het soort project waarmee je dagelijks te maken hebt.

Aangezien dit een gloednieuw apparaat betrof, bestond er geen eerder goedgekeurde lijst met de belangrijkste terminologie; terwijl dat een essentiële stap is in elk vertaalproject, ongeacht hoe groot of klein het is.

All Regulatory Requirements

Onze oplossing:

Fase 1: Proeflezen en Linguïstische QA 

Voor dit project stelden we een team samen dat bestonduit zeer gespecialiseerde linguïsten die de stadia van het vertalen, proeflezen en linguïstische kwaliteitscontrole op zich konden nemen. Door onze eerdere ervaring met het vertalen en lokaliseren van software voor medische doeleinden, konden we ervoor zorgen dat de kwaliteit aan de verwachtingen van onze klant zou voldoen.

We namen de tijd om een nauwkeurige terminologielijst op te stellen op basis van de bronbestanden die werden vertaald en gereviseerd. Die werd vervolgens door de klant goedgekeurd.

Fase 2: Projectmanagementproces

We stelden een bekwame projectmanager aan die verantwoordelijk was voor de coördinatie van de onderlinge taakverdeling van alle betrokkenen en de klant op de hoogte hield van onze vooruitgang.

Onze QA-specialisten waren degenen die de software nauwkeurig aan vele tests met onderwierpen om er zeker van te zijn dat alles feilloos werkte.

Deal-With Over 100 Separate Files

Het eindresultaat:

Happy End Resul Smart Localization

We hebben opnieuw kunnen laten zien dat we de capaciteit hebben om een lastige klus te klaren met een innovatieve aanpak. Onze klant was onder de indruk van de kwaliteit van de uiteindelijke bestanden en hoe moeiteloos ze hun project binnen de gestelde termijn konden afronden, ondanks de uitdagingen waar we tegenaan liepen.

We waren ontzettend blij toen ze ins later lieten weten dat het apparaat was goedgekeurd door de lokale autoriteiten en dat het kon worden gebruikt voor de diagnose van patiënten! We kunnen met vertrouwen zeggen dat complexe projecten zoals dit, de relatie tussen ons en onze klanten echt kunnen versterken.

We weten hoe te luisteren naar:


Andere casussen:


Klaar voor een project?

EEN OFFERTE AANVRAGEN