Casestudy: Surecomp’s financiële vertaling

Overzicht:

We werden benaderd door een internationale vermogensbeheerder, voor wie we in het verleden twee vrij eenvoudige projecten hadden uitgevoerd. met een bijzonder lastige vraag. Ze hadden problemen met hun vertaalbureau bij het halen een deadline die voor hun bedrijf cruciaal was.

Het bureau had geen eerdere ervaring met het soort documenten dat moest worden vertaald. Daar kwam bij  dat de documenten binnen één week al moesten worden gepresenteerd op een trustfondsconferentie in Bristol.

We begrepen dat dit veeleisende project alleen kon worden voltooid via een goed geplande strategie en betrouwbare middelen. Bekijk deze financiële casestudy.

Client Project Requirements

De projectvereisten:

We ontvingen de bronbestanden en organiseerden een bijeenkomst om alle bij het proces betrokken partijen te informeren.

We stonden voor de taak om binnen slechts één week bijna 10.000 woorden te vertalen in acht verschillende talen. Dit lijkt misschien een eenvoudig uitvoerbare taak, maar voor specialistische inhoud als een KIID (key investor information document) én een tweestapsverificatieproces (een aparte proeflezer plus een materiedeskundige die de nauwkeurigheid van de vertalingen beoordelen) werd de deadline waar we ons aan moesten houden nogal krap.

Identifying-The Potential Layout Issues

De uitdagingen:

We stonden voor twee enorme uitdagingen:

  1. Tijdsdruk: We begrepen heel goed wat er voor onze klant op het spel stond en wilden ons vermogen bewijzen om hun vertrouwen te winnen als langetermijnpartner.
  2. Het garanderen van onberispelijke kwaliteit: Wanneer je met beperkingen te maken hebt (bijvoorbeeld een vast budget of zoals in dit geval, strikte deadlines), bestaat er altijd een kans dat de kwaliteit eronder lijdt. We wilden laten zien dat wanneer we ons verbinden aan bepaalde eisen, we niet teleurstellen en streven naar het beste resultaat. Daarom hebben we voor elk van de acht talen een materiedeskundige ingeschakeld die controleerde of de juiste terminologie en stijl werden gebruikt in de documenten.

Onze oplossing:

Doe altijd ons best

We have to admit that not all projects are easy, but We moeten toegeven dat niet alle projecten eenvoudig zijn, maar het overwinnen van uitdagingen is wat ons energie geeft en ons motiveert om nog harder ons best te doen.

We stelden een team samen met relevante ervaring in de financiële en juridische sector en hebben gebrainstormd en een plan van aanpak ontwikkeld.

Met de hulp van onze technische afdeling konden we de potentiële opmaakproblemen in de documenten identificeren. Daardoor konden we ze voorbereiden zodat de opmaak na vertaling intact zou blijven.

Verifiëren

Om ervoor te zorgen dat de terminologie en de stijl feilloos werden gevolgd, werkten we samen met materiedeskundigen die controleerden of de vertalingen op de manier waren geschreven die gangbaar is binnen de financiële sector.

Het project werd afgerond door onze QA-specialisten die bevestigden dat ze geen inconsistenties konden vinden in de documenten onderling, wat bij KIID-documenten van het grootste belang is.

Potential Layout Issues

Het eindresultaat:

Happy End Resul Smart Localization

Vanaf het begin wisten we dat dit een prestigieus project was met strikte deadlines, maar omdat we geluk hadden (of beter gezegd, de ervaring), waren we precies het juiste vertaalbureau voor deze klus. We hadden de kennis, de expertise en een team van toegewijde mensen die zelfs onder dringende omstandigheden soepel konden communiceren en hun taken uitvoeren.

Een week later kregen we een telefoontje van een van de stakeholders die ons wilde laten weten hoezeer hij onder de indruk was van onze dienstverlening wat betreft het naleven van de tijdslijnen, de communicatie en vooral de kwaliteit van de vertaling.

Hun fondsvergadering verliep zoals gepland en ze waren in staat om belangrijke connecties in de overzeese markt tot stand te brengen. Twee dagen na dat telefoontje, ontvingen we ons volgende project. In alle nederigheid kunnen we zeggen dat we in staat waren om een zeer belangrijk zakelijk partnerschap op te bouwen met perspectief voor de lange termijn.

We weten hoe te luisteren:


Andere casussen:


Klaar voor een project?

EEN OFFERTE AANVRAGEN